ญาติผู้ต้องหาคดีระเบิดห้างฯตรังร้องขอความเป็นธรรมทางคดี ทางอัยการศาลทหารยันคดีสั่งฟ้องแล้ว


https://youtu.be/X7etCiGLcag

สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ห้างลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง บริเวณตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๔.๔๒ นาฬิกา ต่อเนื่องกันจนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ประมาณ ๐๓.๓๐ นาฬิกา

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ทราบหน่วยงานได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านภรรยานายอับดุลกอเดร์  สาแล๊ะ ระหว่างทำการตรวจค้นได้ยึดทรัพย์สินของนายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะและคนภายในบ้านไปจำนวนหลายรายการ จากนั้นจึงได้นำตัวนายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะ ไปกักตัวโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นระยะเวลาจำนวน ๗ วัน Continue reading

Posted in ข้อมูลดิบ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน

ตามที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน (Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat)

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้การตรวจข้อสอบได้แล้วเสร็จ คลิกเพื่อดาวโหลดรายชื่อ 

Posted in ข้อมูลดิบ | Leave a comment

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน”

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน
Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat
สร้างองค์ความรู้เชิงวิพากษ์ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเชิงโครงสร้าง
Membina Kesedaran Kritis Dalam Memberi Bantuan Hukum Straktural
รายละเอียดโครงการ
 เริ่มรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 ระยะเวลาในการจัดอบรมวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559
 สถานที่จัดอบรม บินตังรีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 มีบริการ อาหาร อาหารว่าง และที่พักตลอดระยะเวลาการอบรม
 หลังจบหลักสูตรการอบรมมีประกาศนียบัตร
รายละเอียดการสมัคร
1. เปิดรับสมัครวันที่ 10-31 ตุลาคม 2559
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
3. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2559
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หรือ
2. จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) หรือคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ หรือ
3. บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
5. เพศ ชาย หรือ หญิง

ช่องทางการสมัคร
1. สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด
• สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 08-4856-0005
• สำนักงานประจำจังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1959-2046
• สำนักงานประจำจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-1328-7488
• สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-4853-3370
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่
• www.macmuslim.com
• Face Book : มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม Muslim attorney centre
• และส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : kalamrakyat@gmail.com
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่จบ (กรณีที่จบปริญญาตรี)จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสีหน้าตรงสวมชุดครุยวิทยฐานะหรือชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
** เอกสาร ตามข้อ 1 – 4 ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายรับสมัคร :
• นางสาวสุภาวดี สายวารี : 08-4195-0372(เจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายรับสมัคร)
• สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 08-4856-0005
• สำนักงานประจำจังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1959-2046
• สำนักงานประจำจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-1328-7488
• สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-4853-3370

Posted in ข้อมูลดิบ | Leave a comment

กฎอัยการศึก และบันทึกการซักถาม จุดเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของหลัก “นิติรัฐ” ในสามจังหวัดชายแดนใต้

กฎอัยการศึก ชื่อนี้ คงเป็นที่คุ้นหูของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มานานพอสมควร ส่วนใครจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากหรือน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่น พื้นฐานความรู้ ความสนใจในเรื่องดังกล่าว หรือแม้กระทั่งการได้เคยสัมผัสมีประสบการณ์โดยตรง (แต่เรื่องที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือ แม้กระทั่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎอัยการศึกโดยตรง กล่าวโดยเฉพาะคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร บางคนกลับไม่สามารถทำความเข้าใจถึงบริบท เจตนารมณ์ และแก่นแท้ของ การมีบทบัญญัติดังกล่าวนี้ บางคนถึงขนาดไม่เคยรู้เลยว่า มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างไร ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้น อาจจะมีผู้ที่บังคับ ตีความกฎหมายอีกหลายหน่วย หลายคน ตกอยู่ในอาการเดียวกันนี้ด้วย) จนกระทั่งวันหนึ่ง จุดอิ่มตัวที่จะต้องตอบคำถาม มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เดินทางมาถึง และนั่น คือที่มาและแรงบันดาลของการเขียนบทความ ….ฉบับนี้..

ผู้เขียนพยายามค้นหาวิธีที่จะช่วยให้การทำความเข้าใจในข้อความหลังจากนี้เป็นเรื่องง่ายที่สุด และก็มาเจอวิธีนั้น วิธีที่เริ่มด้วยการตั้งข้อสมมติฐานที่ว่า ” กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่ ” เพราะ..!!! นั่นคือใจความสำคัญที่จะส่งต่อไปยังความหมายของคำว่า นิติรัฐ (ที่มาของคำถาม) Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว กรณีจำเลยคดีความมั่นคงเสียชีวิตในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

                                                       


ใบแจ้งข่าว

กรณีจำเลยคดีความมั่นคงเสียชีวิตในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา บิดาของนายอะบูดิลล๊ะดอเลาะเจ๊ะแต ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่านายอะบูดิลล๊ะดอเลาะเสียชีวิตภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอาการเจ็บหน้าอกและให้ญาติไปรับศพที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

ต่อมาในวันเดียวกัน ญาติของผู้ตายเดินทางไปถึงที่เรือนจำดังกล่าวและได้รับทราบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นจากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จึงทราบว่าผู้ตายเสียชีวิตเนื่องจากเป็นไส้เลื่อนเมื่อประมาณเวลา 05.45 นาฬิกาของวันที่ 8 สิงหาคม 2559 Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานี นัดไต่สวนพยานฝ่ายพนักงานอัยการ ในคดีไต่สวนคดีการตายของนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ ครั้งที่สาม

เผยแพร่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานี นัดไต่สวนพยานฝ่ายพนักงานอัยการ

ในคดีไต่สวนคดีการตายของนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ ครั้งที่สาม

 

               ศาลจังหวัดปัตตานีได้กำหนดนัดไต่สวนพยานฝ่ายพนักงานอัยการ ผู้ร้อง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา  ณ ห้องพิจารณาที่ 2   ในคดีหมายเลขดำที่ ช.6 /2559  ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ผู้ร้อง    และ นายอับดุลลายิบ   ดอเลาะ  ผู้ตาย  นางสาวกูรอสเมาะ ตูแวบือซา  ภรรยาผู้ตาย ซึ่งเป็นฝ่ายผู้ร้องซักถาม  โดยศาลได้นัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้อง ซึ่งยังคงเหลืออีก  2 ปาก ได้แก่ แพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพผู้ตายที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เนื่องจากมีการส่งศพไปชันสูตรอีกครั้งที่คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  การไต่สวนแพทย์ดังกล่าวนั้นจะใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างศาลจังหวัดสงขลากับศาลจังหวัดปัตตานี   หลังจากนั้นศาลจึงจะทำการไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องปากสุดท้าย คือ พนักงานสอบสวน สภ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ในฐานะพนักงานสอบสวนผู้ทำสำนวนและรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานอัยการ Continue reading

Posted in บทความ, สำหรับสื่อมวลชน | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไต่สวนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นพยานปากสุดท้าย คดีไต่สวนการตาย กรณีนักศึกษาและชาวบ้านเสียชีวิต 4 ราย

เผยแพร่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไต่สวนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เป็นพยานปากสุดท้าย

คดีไต่สวนการตาย กรณีนักศึกษาและชาวบ้านเสียชีวิต 4 ราย

******************************************

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดปัตตานีกำหนดนัดไต่สวนพยานปากสุดท้าย ในคดีหมายเลขดำที่ ช.11/2558  ระหว่าง พนักงานอัยการ ผู้ร้อง   นายสูไฮมี เซ็น กับพวกรวม 4 คน ผู้ตาย  โดยพยานปากสุดท้ายนี้ คือ นายอิสมาแอลุตฟี จะปะกียา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เนื่องจากคดีนี้จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 คน ได้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เสียชีวิตด้วย 2 คน  ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลังปฏิบัติการในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558    Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

Statementn of the Muslim Attorney Centre On the Case Filing against the Human Right Activists

Statementn of the Muslim Attorney Centre

 On the Case Filing against the Human Right Activists

 Referring to the Internal Security Operations Command (ISOC) Region 4’s a criminal complaint filling in the Patani Provincial Police Station against Somchai Homlaor (advisor of the Cross Cultural Foundation), Pornpen Khongkachonkie (director of the Cross Cultural Foundation), and Anchana Heemmina (president of Duai Jai Group), on defamation under the Computer Crimes Act, Section 14 after the Cross Cultural Foundation, the Duai Jai Group and the Patani Human Right Network had issued a report on torture and ill-treatment in the Southern Border Provinces documented in 2014-2015, which was officially launched on 10 February 2016 in the Collage of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus.

Continue reading

Posted in แถลงการณ์ | Leave a comment

แถลงการณ์ กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี

แถลงการณ์ กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี

ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี  ให้ดำเนินคดี นายสมชาย หอมลออ (ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม)นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม) และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ (ประธานกลุ่มด้วยใจ) ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยเอกสารและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 กรณีที่ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ และองค์กรเครือข่ายมนุษยชนปาตานี ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557 – 2558  และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึกสถาบันทดสอบภาษาอาหรับ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมพร้อมญาติผู้เสียหายยื่นจดหมายเปิดผนึกเพื่อทวงถามการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลาพร้อมญาติผู้เสียหายจากรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกองกำลังร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอกรงปินังและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับป.วิอาญา 1 ราย และผู้ต้องสงสัยตามหมายจับพรก.ฉุกเฉิน 5 ราย  ผู้เสียหายทั้ง 6 คน ถูกควบคุมตัวเพื่อซักถาม ที่ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีรายละเอียดดั้งต่อไปนี้ Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment