Monthly Archives: มีนาคม 2011

ใบแจ้งข่าว มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ส่งรายงานสถานการณ์สิทธิฯ ให้คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ มุ่งหวังความร่วมมือกับทุกฝ่ายตรวจตราการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกันเขียนรายงานประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ  ด้วยความหวังว่าข้อเท็จจริงจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในพื้นที่ที่สะท้อนสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานความมั่นคงและนโยบายของรัฐบาลในการระงับและปราบปรามกับการก่อความไม่สงบ

Posted in บทความ | Leave a comment

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 245 และมาตรา 246 ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับค่าทดแทนในกรณีของบุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี หากปรากฏตาม              คำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ดังนั้น เพื่อให้การรับรองสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Posted in บทความ | 4 Comments

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกฟ้องจำเลยที่1 คดีหายตัว ทนายสมชาย ทั้งยังตัดไม่ให้ภรรยาและลูกเป็นโจทก์ร่วม

วันนี้ (11 มีนาคม 2554) เวลา 09.45 ศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาคดีปล้นทรัพย์ทนายสมชาย นีละไพจิตร  หลังศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ให้จำคุก พ.ต.ต.เงิน ทองสุก ในข้อหาขืนใจ ทำให้สูญเสียอิสรภาพเท่านั้น ศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีอุ้มฆ่านายสมชาย นีละไพจิตร อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 กับนางอังคณา และบุตรทั้ง 4 คนของนายสมชาย ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.ต.เงิน ทองสุก อดีต สว.กอ.รมน., พ.ต.ท.สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์ อดีตพนักงานสอบสวน กก.4 ป., จ.ส.ต.ชัยเวง พาด้วง อดีต ผบ.หมู่งานสืบสวน แผนก 4 … Continue reading

Posted in บทความ | 1 Comment

ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดยะลา นัดไต่สวนการตายนายมะคอเซ็ง เปาะแต เหยื่อถูกซ้อมทรมาน เสียชีวิตในเรือนจำกลางจังหวัดยะลา

มูลนิธิศูนย์ศูนย์ทนายความมุสลิม วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องที่พนักงานอัยการจังหวัดยะลาในฐานะผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดยะลาไต่สวนคำร้องกรณีนายมะคอเซ็ง เปาะแต จำเลยในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงเสียชีวิตในเรือนจำกลางจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัดนัดสืบพยานคดีความมั่นคงของฝ่ายโจทก์นัดแรกวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยในคำร้องไต่สวนการตาย หมายเลขคดีดำที่ ช.๑๑/๒๕๕๓ ระบุว่า เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ นายมะคอเซ็ง เปาะแต ผู้ตายถูกส่งตัวไปฝากขังระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดีที่เรือนจำกลางจังหวัดยะลาในฐานความผิดก่อการร้ายฯ ในคดีอาญาหมายเลขคดีดำที่ ๗๑๒/๒๕๕๒ ศาลจังหวัดยะลา จนกระทั่งวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. นายมะคอเซ็ง … Continue reading

Posted in บทความ, สำหรับสื่อมวลชน | Leave a comment

กฎหมายความมั่นคง เพื่อความมั่นคงของใคร

อนุกูล อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานี ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษทั้งกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (พรก.ฉุกเฉินฯ) ใช้บังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว ผลของการใช้กฎหมายทั้งสองฉบับนอกจากเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของการก่อความไม่สงบในสามจังหวัดบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ มิหนำซ้ำจากผลพวงของการใช้กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ทำให้มีการนำคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับก่อการร้าย จากผลการซักถามของบุคคลที่ถูกควบคุมตัว จนนำมาเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีซึ่งปัจจุบันนี้ จากข้อมูลของศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบุคคลที่ถูกดำเนินคดีและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรวมสามจังหวัดและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ประมาณ ๔๖๖ คน

Posted in บทความ | Tagged | 2 Comments