Monthly Archives: มิถุนายน 2011

บทพิสูจน์การเมืองนำการทหาร

โดยอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานคณะทำงาน  มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดปัตตานี จากข้อมูลของกองอำนวยการรักษาความมั่นงคงภายใน  (กอรมน)  ที่วิเคราะห์บทบาทผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยมีการระบุพฤติกรรมผู้สมัครที่เคยถูกขึ้น บัญชีดำของทางการ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ ๔ ปี ๒๕๔๗  และมีบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายและยาเสพติด ( อ้างจากคอลัมน์: ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด: ว่าที่ ส.ส.ใต้พันก่อการร้าย ฉบับวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ )

Posted in บทความ | 1 Comment

اوندڠ٢يڠ ڤاتوت دكتاهوءي اونتوق ڤندودوق مسلم د ولايه سمڤادن سلاتن تهاي دالم كادأن ضرورت กฎหมายน่ารู้ สำหรับ ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

DOWNLOAD กฎหมายพิเศษ ฉบับภาษามลายู

Posted in บทความ | 1 Comment

คู่มือสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

CLICK HERE TO DOWNLOAD  ENGLISH VERSION CLICK HERE TO DOWNLOAD  ฉบับภาษาไทย

Posted in งานวิจัย | 1 Comment