Monthly Archives: สิงหาคม 2011

ศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดรับบริจาค สิ่งของให้กับผู้ต้องขังคดีในเรือนจำ จังหวัดชายแดนภาคใต้

Posted in บทความ | Leave a comment

สถานการณ์ (สร้าง) ความหวาดระแวงยังคงมีอยู่..กับบทเรียนเหตุการณ์จลาจลเรือนจำนราธิวาส

โดย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประธานจังหวัดนราธิวาส มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2554 ได้เกิดเหตุการณ์จลาจลขึ้นในเรือนจำนราธิวาส วันแรกของการก่อเหตุ ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ไกลๆ มองผ่านจากข้างนอกรั้ว ด้านใน รวมตลอดถึงติดตามข่าวสารจากสื่อ ในความรู้สึกตอนนั้น เข้าใจว่าในไม่ช้าทางเจ้าหน้าที่คงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ทั้งๆที่ผู้เขียนเองก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด และยังไม่ทราบสถานการณ์ทีแท้จริงเป็นเช่นไร ที่เข้าใจได้เป็นเช่นนี้เพราะที่เรือนจำแห่งนี้ เคยมีเรื่องลักษณะเดียวกันนี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา สุดท้ายก็จบลงได้ด้วยดี แต่จะอย่างไรก็ดี ในความรู้สึกลึกๆ เป็นห่วงพี่ น้อง หลายคนที่อยู่ในเรือนจำ โดยเฉพาะพี่น้อง ที่เคยให้ความช่วยเหลือด้านคดี และกำลังว่าความช่วยเหลือคดีอยู่ จะเป็นอยู่อย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะช่วงนี้อยู่ในเดือนรอมฎอน(เดือนถือศิลอด)

Posted in บทความ | 1 Comment