Monthly Archives: ตุลาคม 2011

แถลงการณ์ ประณามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส เรียกร้องร่วมกันยุติวงจรความรุนแรง ร่วมแรงรัฐและภาคประชาสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน

ในวันนี้วันที่ 25 ตุลาคม 2554 วันครบรอบ 7 ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการสลายม็อบ และขนย้าย 85 ราย จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวสร้างให้เกิดความระแวงและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน และสร้างให้เกิดวงจรความรุนแรงโต้ตอบกันตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา วันเดียวกันนี้เป็นวันที่เกิดเหตุระเบิดกว่า 13 จุด ในเขตตัวเมืองยะลา

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงการณ์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยอมรับที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามคำแนะนำของผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมในเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม แถลงการณ์ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยอมรับที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามคำแนะนำของผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมในเวทีทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทยเป็นครั้งแรก โดยกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน มีที่มาจากที่ประชุมสหประชาชาติได้รับรองข้อมติที่ 60/251 เมื่อวันที่  15 มีนาคม 2549 ในการจัดตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติ (United Nations Human Rights Council-HRC) เพื่อทำการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงข่าว มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

คำแถลงข่าว วันที่ 5 ตุลาคม 2554 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร ที่มุ่งเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย และช่วยเหลือคดีความ แก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากกระบวนการยุติธรรม โดยมีพันธกิจในการพัฒนาและสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายอาสาสมัคร ผู้ช่วยทนายความรวมถึงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อผดุงความยุติธรรมนำสันติสุขสู่สังคม จากกรณีการควบคุมตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 2457 และต่อด้วยควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554

Posted in บทความ | 2 Comments

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจัดแถลงข่าวการยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

ตามที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมยื่นคำร้องคัดค้ายการควบคุมตัวตามพรก.ฉุกเฉิน นายนิเซ๊ะ นิฮะ และศาลจังหวัดปัตตานี มีคำสั่งไต่สวนผู้ร้อง ผู้ร้องคัดค้าน และผู้ถูกควบคุมตัว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปล่อยตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ

Posted in บทความ | Leave a comment

ข้าแต่ศาลที่เคารพ…… “ผมขอคัดค้าน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” เปิดจดหมายของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมาย ฉฉ.

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ วันเสาร์ที่ทุกคนน่าจะได้พักผ่อน แต่หลายคนอาจจะกังวลใจกับงานที่ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมา หรืองานและเรื่องราวที่รออยู่เบื้องหน้าในอาทิตย์ถัดไป  ข้าพเจ้าได้รับจดหมายน้อยฉบับหนึ่งจากศูนย์พิทักษ์สันติ จชต ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตำรวจภูธร 9 จังหวัดยะลา จดหมายลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บรรยายถึงข้อความที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นและได้ยิน มีข้อความว่า “ ข้าพเจ้านายนิเซ๊ะ   นิฮะ ยังมีสติสมัญชญะดี ร่ายกายแข็งแรง หลังจากนี้ถ้าหากมีอะไรในกระบวนการซักถามในชั้น พ.ร.ก. ข้าฯ นายนิเซ๊ะ นิฮะ จะไม่ให้การใดทั้งสิ้น นอกจากจะยืนยันคำให้การเดิม ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นแก่ข้าฯ ไม่ว่าร่างกายหรือชีวิต หรือกรณีใดก็ตาม ข้าฯ ขอเขียนหนังสือนี้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการต่อไป”

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงการณ์ กรณี/เรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา

แถลงการณ์ กรณี/เรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ได้มีใบแจ้งข่าวจากศูนย์ทนายความมุสลิม แจ้งว่าศาลจังหวัดปัตตานีเรียกเจ้าหน้าที่ไต่สวนการควบคุมตัวไม่ชอบ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าจับกุมนายนิเซ๊ะ นิฮะ ที่บ้านเลขที่ 32/5 หมู่ที่3 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ในวันที่16 กันยายน 2554 เวลาประมาณ 05.00 นาฬิกา โดยไม่ได้แสดง

Posted in บทความ | Leave a comment

ศาลจังหวัดปัตตานีเรียกเจ้าหน้าที่ไต่สวนการควบคุมตัวไม่ชอบ

เผยแพร่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔        มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีเรียกเจ้าหน้าที่ไต่สวนการควบคุมตัวไม่ชอบ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ นาฬิกา มีเจ้าหน้าที่ทหารตรวจค้นบ้านนายนิเซ๊ะ นิฮะ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายนิเซ็ง นิฮะ ผู้ร้องคัดค้าน บ้านเลขที่ ๓๒/๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมิได้แสดงหมายแต่อย่างใด และควบคุมตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ ไปยังค่ายทหารบริเวณโรงไฟฟ้าปัตตานี ถนนปัตตานี – ยะลา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ต่อมาเวลา

Posted in บทความ | Leave a comment

หลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กับกระบวนการยุติธรรมในภาคใต้

โดย อนุกูล อาแวปูเตะ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติว่า “ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ” หลักการดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ที่ให้สันนิษฐานว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือดำเนินคดีอาญานั้น ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ แม้จะถูกควบคุมหรือคุมขังระหว่างรอการสอบสวนหรือพิจารณา จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นชั้นสอบสวน กระบวนการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ และระหว่างการพิจารณาหรือพิพากษาคดีของศาล

Posted in บทความ | Leave a comment