Monthly Archives: ธันวาคม 2011

ผลการศึกษาสถิติและข้อมูลคดีความมั่นคงในภาคใต้

Download PDF.

Posted in ข้อมูลดิบ, งานวิจัย | Leave a comment

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสาวนาการนำเสนอผลการศึกษาสถิติและข้อมูลคดีความมั่นคงในภาคใต้

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมใคร่จะขอเรียนเชิญให้ท่านเข้าร่วมรับฟังการเสาวนาซึ่งจะมีการนำเสนอผลการศึกษาสถิติและข้อมูลคดีความมั่นคงในภาคใต้ต่อที่ประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี

Posted in บทความ | Leave a comment

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ประจำเดือนกันยายน- ตุลาคม พ.ศ. 2554

คลิกเพื่อดาวโหลด

Posted in บทความ | Leave a comment

ผู้ต้องหา 4รายยื่นคำร้องต่อศาลนาทวีปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการตามมาตรา 21 พรบ.ความมั่นคงฯ

ผู้ต้องหา 4รายยื่นคำร้องต่อศาลนาทวีปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการตามมาตรา 21 พรบ.ความมั่นคงฯ นายอับริก สหมานกูด นายซุบิร์ สุหลง นายมะซับรี กะบูติง และนายสะแปอิง แวและ ราษฎรจากอำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมให้ยื่นคำร้องปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา 21 ตามพรบ.ความมั่นคงฯ ต่อศาลจังหวัดนาทวีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554    ผู้ต้องหาระบุว่าถูกบังคับให้เข้าสู่กระบวนตามมาตรา 21 โดยไม่สมัครใจและไม่เข้าใจขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการมาตรา 21   และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอาญาตามที่ถูกกล่าวหาและขอเ ผู้ต้องหา 4รายยื่นคำร้องต่อศาลนาทวีปฏิเสธไม่เข้าร่วมกระบวนการตามมาตรา 21

Posted in บทความ | Leave a comment