Monthly Archives: เมษายน 2012

E Book เปิดตัวหนังสือ “เปิดคำพิพากษาสถานการณ์ฉุกเฉิน” ในจังหวัดชายแดนใต้ รวมบทความนักกฎหมาย

คลิกเพื่อดาวโหลด หนังสือ เปิดคำพิพากษาสถานการณ์ฉุกเฉิน คดียุทธศาสตร์ (Strategic litigation) เป็นยุทธวิธีของงานด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มทนายความสิทธิมนุษยชนมีความคาดว่าจะนำคดีตัวอย่างบางคดีมาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อนำไปมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างต่อสังคม โดยในที่นี้หมายความว่าเรายังอยู่บริบทสังคมที่กระบวนการยุติธรรมหรือระบบตุลาการยังเป็นที่พึ่งสุดท้าย การรณรงค์ที่ทำไปพร้อม ๆกับการทำคดีในชั้นศาลส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกหลายประการ เช่น

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงการณ์ร่วมกรณีเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่

    ด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตาและทรงกรุณาปรานี ขอความสันติ ความจำเริญจงประสบแด่ผู้รักความเป็นธรรม แถลงการณ์ร่วมกรณีเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่ ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่จังหวัดยะลาจนมีผู้เสียชีวิต ๑๑ ราย บาดเจ็บ ๗๘ ราย และเกิดระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย บาดเจ็บกว่า ๑๐๐ ราย และเหตุการณ์ระเบิดที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น หวาดกลัวในความปลอดภัยที่จะดำรงชีวิตอย่างปกติ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมส่งกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และองค์กรเครือข่าย ขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องและครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment