Monthly Archives: ตุลาคม 2012

หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้

ฉบับที่ 10 หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ Access to Justice and Human Rights Newsletters, Southern Thailand ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555 บรรณาธิการ นายอนุกูล อาแวปูเตะ และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ บทความนำ : จากมาตรา 21 พ.ร.บ.ความมั่นคงฯสู่คดีอาญา: บทเรียนคดีอยู่ในความสนใจของประชาชน ข่าวคดีสิทธิมนุษยชน • วันสุดท้ายในการไต่สวนพยาน คดีชันสูตรพลิกศพ(ไต่สวนการตาย)ของนายสุไลมาน แนซา • เรียกร้องให้มีการควบคุมและความเข้มงวดในการถือครองอาวุธโดยรัฐ ร่วมป้องกันการเข่นฆ่าต่อกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ • มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและพันธมิตรเฝ้าระวังการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ จัดทำรายงานคู่ขนาน CERD • องค์กรสิทธิฯ … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งคดีไต่สวนการตาย นายสุไลมาน แนซา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55 บิดาผู้ตายร้องขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและขอให้มีคำสั่งใหม่

ใบแจ้งข่าว กรณีศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งคดีไต่สวนการตาย นายสุไลมาน แนซา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 55 บิดาผู้ตายร้องขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานและขอให้มีคำสั่งใหม่ เนื่องจากกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ[1] วันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ศาลจังหวัดปัตตานี นายเจ๊ะแว แนซา ผู้ร้องคัดค้านซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย ในคดีไต่สวนการตายของสุไลมาน แนซา โดยนายอนุกูล อาแวปูเตะ ทนายความผู้ร้องคัดค้าน ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ให้ศาลทำการพิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหม่และมีคำสั่งอย่างเป็นธรรมต่อไป สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ศาลจังหวัดปัตตานีได้มีคำสั่งในคดีชันสูตรพลิกศพนายสุไลมาน แนซา คดีหมายเลขดำที่ ช.14/2555 หมายเลขแดงที่ ช.10/2555 ว่า “ผู้ตายตายเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงสมองจากการผูกคอด้วยผ้าเช็ดตัวกับเหล็กดัดหน้าต่าง ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่” ซึ่งในคำสั่งยังได้ระบุอีกว่า … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment