Monthly Archives: มกราคม 2013

ศาลอาญา นัดสืบพยาน คดีที่พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุทธยา ยื่นฟ้องนายอนุพงศ์ พันธชยางกูร (กำนันโต๊ะเด็ง) ข้อห่แจ้งความเท็จฯ

วันที่   22,23 และ 24  มกราคม  2556  เวลา  09.00 -16.30  น. ศาลอาญานัดสืบพยานคดีหมายเลขดำที่   3613/2552 กรณีพลตำรวจโทภาณุพงศ์  สิงหรา ณ อยุทธยา ยื่นฟ้องนายอนุพงศ์   พันธชยางกูร (กำนันโต๊ะเด็ง)  ข้อหาหรือฐานความผิด   แจ้งความเท็จ  ,  แจ้งความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญา ,  รู้ว่าไม่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น  แต่แจ้งความว่าได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น                     … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

Press Release on the Rohingas

Posted on 18 January 2013 It has been reported that a number of Rohingas are being held in custody by the authorities in various provinces in the South and there is a tendency that more of the Rohingas will be … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงการณ์ต่อกรณีชาวโรฮิงญา

จากกรณีที่ปรากฎข่าวว่าชาวโรฮิงญา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภาคใต้ และมีแนวโน้มว่าอาจพบตัวกลุ่มชาวโรฮิงญาตามสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่า กลุ่มคนเหล่านี้ได้หลบหนีภัยจากประเทศพม่า  และต้องการแสวงหาความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่ดีกว่าเนื่องจากชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งในประเทศพม่า อีกทั้งยังเป็นชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชากรส่วนอื่นๆ ที่นับถือศาสนาที่แตกต่าง อันเป็นการละเมิดสิทธิในการนับถือศาสนา และรัฐไม่ยอมรับว่าเป็นพลเมืองของรัฐ  เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทำให้กลายเป็น

Posted in บทความ | Leave a comment

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ จัดเวทีเสวนาสำหรับเยาวชนในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของเยาวชนมุสลิมภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง”

วันที่ 20 มกราคม 2556 นี้ เวลา 08.30 – 12.30 น. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จะจัดเวทีเสวนาสำหรับเยาวชนในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของเยาวชนมุสลิมภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง” ณ หาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  โดยมีตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคม นักวิชาการอิสระ กรรมการอิสลาม ผู้ปกครองเด็กกำพร้า ทนายความและผู้ช่วยทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ งานเสวนาเยาวชนในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมของโครงเยาวชนมุสลิมพลเมืองอาสา กับการมีส่วนร่วมวิถีประชาธิปไตยท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและเครือข่ายผู้ช่วยทนายความศูนย์ทนายความมุสลิม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์ในการ พัฒนาศักยภาพ ทั้งในแง่ของความรู้ ทัศนคติ และทักษะของเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเยาวชนในการเป็นนักกิจกรรมเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาสาธารณะ ปกป้องและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั้งของตนเองและชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตย

Posted in บทความ | Leave a comment