Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2014

แถลงการณ์ต่อกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่บ้านบันนังกูแว อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

   

Posted in บทความ, สำหรับสื่อมวลชน | Leave a comment

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี ร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายผู้ช่วยทนายความฯ และคณะทำงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาได้เข้าไปอบรมศักยภาพผู้นำที่ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายอับดุลรอนิง มะหะ อีหม่ามประจำมัสยิดบ้านคลองช้างออก หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ให้การต้อนรับ และมีชาวบ้านมาร่วมโครงการ 96 คน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย นายมาหะหมะสรี เจะและ ผู้ใหญ่บ้าน

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงการณ์ กรณีเหตุการณ์กราดยิงครอบครัวจำเลยเสียชีวิต ๓ ศพ และได้รับบาดเจ็บ ๒ ราย

Posted in บทความ, สำหรับสื่อมวลชน | Leave a comment