Monthly Archives: เมษายน 2014

ประสบการณ์การไปศาลของนักศึกษาฝึกงาน

เริ่มการฝึกงานวันแรกประจำสัปดาห์นี้หลังจากที่ผ่านวันหยุดสงกรานต์และการลาเพื่อไปทำกิจกรรมกับน้องๆ ก็ประเดิมด้วยการฟังและเรียนรู้กระบวนการของศาล โดยเริ่มด้วยการมาฟังและสังเกตการณ์ การนัดพร้อม ณ ศาลจังหวัดปัตตานี ถือว่าเป็นการเริ่มงานที่ท้าทายและเป็นสิ่งใหม่สำหรับเด็กฝึกงานตัวเล็กๆ คนนี้ โดยการไปฟังและเรียนรู้กระบวนการทำงานในชั้นศาลของทางทนายความ โดยการนัดพร้อม ซึ่งวันนี้ มีการนัดพร้อม 2 คดี ซึ่งห้องพิจารณาคดี(บัลลังก์) คือ บัลลังก์ 3 และ บัลลังก์ 7

Posted in บทความ | Leave a comment