Monthly Archives: เมษายน 2015

คดีวิสามัญต้องไม่ปล่อยคนผิดลอยนวล

โดย อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ คดีวิสามัญฆาตกรรม เป็นที่พบเห็นเป็นประจำจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สื่อมวลชนมักจะเสนอข่าวทำนองว่า  “ เจ้าหน้าที่ทำการวิสามัญโจรใต้ ” โดยได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รายงาน และนำเสนอต่อสาธารณะชนหลังเหตุการณ์เสร็จสิ้น ในเหตุการณ์วิสามัญหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ได้สร้างความเสียหายต่อผู้ตาย รวมทั้งเกียรติยศและชื่อเสียงของทางฝ่ายครอบครัวผู้ตายเป็นอย่างมาก ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ดังกล่าว มักจะมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลสองด้านที่โต้แย้งอยู่เสมอ ฝ่ายเจ้า

Posted in บทความ | Leave a comment