Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

Pernyataan Pusat Pengacara Muslim (Muslim Attorney Center) sempena Patani Peace Media Day

 Pusat Pengacara Muslim Muslim Attorney Center (MAC)   Pusat Pengacara Muslim (Muslim Attorney Center, MAC) merupakan lembaga netral yang memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak menikmati keadilan, dan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena  pelaksanaan hukum … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

แถลงการณ์ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

เผยแพร่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   แถลงการณ์ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเนื่องในวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี           มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นองค์กรที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด โดยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ  การพูดคุยเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นถือว่าเป็นวาระทางการเมือง แต่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมให้ความสำคัญในการเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม รักษาสิทธิเสรีภาพประชาชน เพราะเชื่อว่าตราบใดที่ไม่มีความเป็นธรรมสันติภาพก็ไม่อาจเกิดขึ้น การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และสุดท้ายส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม และรู้สึกว่าไม่สามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขในกระบวนการของกฎหมาย  

Posted in แถลงการณ์ | Leave a comment

สภาทนายความ : ในบทบาทที่ข้าพเจ้าอยากเห็น

อับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ (มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม) จากกรณีที่สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์ขอให้ยุติการใช้การดำเนินคดีทนายเบญจรัตน์ มีเทียนและทนายศิริกาญจน์ เจริญศิริ โดยเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปเพื่อขัดขวางและคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม (the right to access to justice) และการดำเนินคดีที่เป็นธรรม (the right to a fair trial) อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม  โดยเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดี และให้สภาทนายความร่วมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการกระทำใดๆอันเป็นการแทรกแซง ขัดขวางหรือคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในการปกป้องลูกความตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว กรณีการถูกอุ้มตัวและบังคับให้สูญหายของนายฟาเดล เสาะหมาน

เผยแพร่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ใบแจ้งข่าว กรณีการถูกอุ้มตัวและบังคับให้สูญหายของนายฟาเดล เสาะหมาน ด้วยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมสำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวฟาดีละห์ เสาะหมาน ซึ่งเป็นน้องสาวของนายฟาเดล เสาะหมาน ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นายฟาเดลได้ออกจากบ้านพร้อมรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ก 670 ปัตตานี โดยขณะที่เข้าไปทำภารกิจในโรงเรียน มูฮำมาดียะห์ หมู่ที่ ๘  ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว อดีตประธาน PerMas ฟ้องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมิ่นประมาทว่าเกี่ยวข้องคดีระเบิดเกาะสมุย

เผยแพร่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559   ใบแจ้งข่าว อดีตประธาน PerMas ฟ้องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมิ่นประมาทว่าเกี่ยวข้องคดีระเบิดเกาะสมุย        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายสุไฮมี  ดูละสะ และทนายความสำนักงานประจำจังหวัดยะลา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ” บริษัท วัชรพล  จำกัด” เป็นจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์รายวันชื่อว่า “ไทยรัฐ” และยื่นฟ้องบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นจำเลยที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ และควบคุมเนื้อหา ข้อความที่จะพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐและจัดให้หนังสือพิมพ์แพร่หลายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ด้วยการ ขาย เสนอ จำหน่าย จ่ายแจกให้กับประชาชนทั่วไป … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว คดีปุโละปุโย ศาลจังหวัดปัตตานีนัดชี้สองสถานและนำคดีสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ก่อนการสืบพยาน

เผยแพร่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ใบแจ้งข่าว คดีปุโละปุโย  ศาลจังหวัดปัตตานีนัดชี้สองสถานและนำคดีสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย ก่อนการสืบพยาน      เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาลจังหวัดปัตตานีได้กำหนดชี้สองสถาน ในคดีหมายเลขดำที่ ๕๑๙/๒๕๕๘  ระหว่าง นายยา ดือราแม กับพวกรวม ๕ คน โจทก์  กับ กองทัพบก จำเลยที่ ๑ และ สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ ๒  โดยโจทก์ทั้งห้าคนคือคือชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลาประมาณ … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

SURAT PEMBERITAHUAN

Surat pemberitahuan pengadiln negeri di provinsi Yala menetapkan  sidang perkara, kasus yang di ajukan oleh ibu bagi seorang melitir Ismail Nakdaraning tentang perkara anaknya kehilangan paksa. Pada tanggal 13 November 2015 Aisah Nakdaraning telah mengajukan perkara kepada pengadilan negeri di … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องเพิ่มเติม กรณีมารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ยื่นคำร้องให้บุตรชายเป็นคนสาบสูญ

เผยแพร่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องเพิ่มเติม กรณีมารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ยื่นคำร้องให้บุตรชายเป็นคนสาบสูญ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องกรณีมารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้พลทหารอิสมาแอ นะดารานิงเป็นคนสาบสูญ ทนายความผู้ร้องนำพยานผู้ร้องไต่สวนได้ 1 ปาก คือนางอาอีเสาะ นะดารานิง มารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ระหว่างไต่สวนผู้ร้องอ้างส่งเอกสารเป็นพยานจำนวน 11 ฉบับ ไต่สวนพยานผู้ร้องได้ความว่าขณะเกิดเหตุนายอิสมาแอ นะดารานิง สมรสกับนางสาวมัสรูฮา  อูเซ็ง และมีบุตรด้วยกัน 1 คนคือ เด็กหญิงนูรมี  นะดารานิง อายุสี่เดือนและมีร่างกายไม่สมบูรณ์เนื่องจากดวงตาทั้งสองไม่สามารถมองเห็นตั้งแต่กำเนิด ต่อมานายอิสมาแอ นะดารานิง ได้รับการตรวจเลือกทหารกองเกิน … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้อง กรณีมารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ยื่นคำร้องให้บุตรชายเป็นคนสาบสูญ

เผยแพร่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้อง กรณีมารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ยื่นคำร้องให้บุตรชายเป็นคนสาบสูญ  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นางอาอีเสาะ นะดารานิง มารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดยะลา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้พลทหารอิสมาแอ นะดารานิง เป็นคนสาบสูญ เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 527/2558  ศาลจังหวัดยะลาได้นัดไต่สวนคำร้องดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00 นาฬิกา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 มารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ขอเข้าเยี่ยมพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพลทหาร … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  การก่อเหตุรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด ๑๑ ปี (ห้วงเวลาปี ๒๕๔๗-๒๕๕๘) เป็นเหตุให้รัฐมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมาโดยตลอด เนื่องจากมีหน้าที่ในการคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน สวัสดิภาพของประชาชนทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบ ภายใต้การนำของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ (กอ.รมน.๔) รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งได้จากการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา เฉพาะห้วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม ๒๕๕๘  พบว่าในระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษ เจ้าหน้าที่มีวิธีการในการดำเนินกรรมวิธีซักถาม มีการทรมานในหลายรูปแบบ นอกจากการการใช้กำลังทุบตีทำร้ายร่างกายในขั้นตอนของการจับกุมแล้ว หลังจากถูกควบคุมตัวก็จะพบวิธีการทรมานเพื่อบังคับให้รับสารภาพ  ข้อมูลจากการร้องเรียนจำนวน … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment