Monthly Archives: สิงหาคม 2016

กฎอัยการศึก และบันทึกการซักถาม จุดเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของหลัก “นิติรัฐ” ในสามจังหวัดชายแดนใต้

กฎอัยการศึก ชื่อนี้ คงเป็นที่คุ้นหูของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มานานพอสมควร ส่วนใครจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากหรือน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการเช่น พื้นฐานความรู้ ความสนใจในเรื่องดังกล่าว หรือแม้กระทั่งการได้เคยสัมผัสมีประสบการณ์โดยตรง (แต่เรื่องที่น่าตกใจอย่างหนึ่งก็คือ แม้กระทั่ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎอัยการศึกโดยตรง กล่าวโดยเฉพาะคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร บางคนกลับไม่สามารถทำความเข้าใจถึงบริบท เจตนารมณ์ และแก่นแท้ของ การมีบทบัญญัติดังกล่าวนี้ บางคนถึงขนาดไม่เคยรู้เลยว่า มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างไร ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้น อาจจะมีผู้ที่บังคับ ตีความกฎหมายอีกหลายหน่วย หลายคน ตกอยู่ในอาการเดียวกันนี้ด้วย) จนกระทั่งวันหนึ่ง จุดอิ่มตัวที่จะต้องตอบคำถาม มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เดินทางมาถึง และนั่น คือที่มาและแรงบันดาลของการเขียนบทความ ….ฉบับนี้.. ผู้เขียนพยายามค้นหาวิธีที่จะช่วยให้การทำความเข้าใจในข้อความหลังจากนี้เป็นเรื่องง่ายที่สุด และก็มาเจอวิธีนั้น วิธีที่เริ่มด้วยการตั้งข้อสมมติฐานที่ว่า ” กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้หรือไม่ ” เพราะ..!!! นั่นคือใจความสำคัญที่จะส่งต่อไปยังความหมายของคำว่า นิติรัฐ … Continue reading

Posted in บทความ | Leave a comment

ใบแจ้งข่าว กรณีจำเลยคดีความมั่นคงเสียชีวิตในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

                                                        ใบแจ้งข่าว กรณีจำเลยคดีความมั่นคงเสียชีวิตในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 10.00 นาฬิกา บิดาของนายอะบูดิลล๊ะดอเลาะเจ๊ะแต ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่านายอะบูดิลล๊ะดอเลาะเสียชีวิตภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นเกิดจากอาการเจ็บหน้าอกและให้ญาติไปรับศพที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ต่อมาในวันเดียวกัน ญาติของผู้ตายเดินทางไปถึงที่เรือนจำดังกล่าวและได้รับทราบสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นจากคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จึงทราบว่าผู้ตายเสียชีวิตเนื่องจากเป็นไส้เลื่อนเมื่อประมาณเวลา 05.45 นาฬิกาของวันที่ 8 สิงหาคม 2559

Posted in บทความ | Leave a comment