Monthly Archives: ตุลาคม 2016

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน”

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat สร้างองค์ความรู้เชิงวิพากษ์ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเชิงโครงสร้าง Membina Kesedaran Kritis Dalam Memberi Bantuan Hukum Straktural รายละเอียดโครงการ  เริ่มรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2559  สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2559  ระยะเวลาในการจัดอบรมวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559  สถานที่จัดอบรม บินตังรีสอร์ท … Continue reading

Posted in ข้อมูลดิบ | Leave a comment