Monthly Archives: พฤศจิกายน 2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน

ตามที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน (Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นั้น บัดนี้การตรวจข้อสอบได้แล้วเสร็จ คลิกเพื่อดาวโหลดรายชื่อ 

Posted in ข้อมูลดิบ | Leave a comment