มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมพร้อมญาติผู้เสียหายยื่นจดหมายเปิดผนึกเพื่อทวงถามการบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 ตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลาพร้อมญาติผู้เสียหายจากรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกองกำลังร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอกรงปินังและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับป.วิอาญา 1 ราย และผู้ต้องสงสัยตามหมายจับพรก.ฉุกเฉิน 5 ราย  ผู้เสียหายทั้ง 6 คน ถูกควบคุมตัวเพื่อซักถาม ที่ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีรายละเอียดดั้งต่อไปนี้

จดหมายเปิดผนึก

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

เรื่อง     ขอให้ชี้แจงการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 คน ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ

เรียน     ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ด้วยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากญาติและครอบครัวของชาวบ้านทั้งหมด 6 ราย จากรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนธิกองกำลังร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอกรงปินังและอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับป.วิอาญา 1 ราย คือ นายอับดุลรอหิ สนิมิง และผู้ต้องสงสัยตามหมายจับพรก.ฉุกเฉิน 5 ราย คือ นายรอพา มะมูเลาะ, นายอาลี เจะอูบง, นายมะห์รง สาเมาะแม, นายมะตอเฮ สิแล และนายสบรี บูงอสายู ผู้เสียหายทั้ง 6 คน ถูกควบคุมตัวเพื่อซักถาม ที่ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 ราย โดยอ้างเหตุในการยื่นคำร้องว่า “เนื่องจากได้รับวิทยุส่งข่าวจากกองกำกับการซักถาม 2 ศูนย์พิทักษ์สันติ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า จากการซักถามเบื้องต้นของบุคคลนี้ ได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุความรุนแรง และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่” และศาลจังหวัดยะลาได้มีคำสั่งว่า “การควบคุมตัวตามหมายฉุกเฉินขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในคดีอาญา จึงให้ยกคำร้อง” ต่อมาเวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่นำตัวผู้เสียหายทั้งหก มาควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา และในเวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ทหารนำตัวผู้เสียหายทั้งหก ไปควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม มีความห่วงกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในการควบคุมตัวผู้เสียหายทั้งหก เนื่องจากผู้เสียหายทั้งหก เป็นบุคคลที่มีหมายจับพรก.ฉุกเฉิน และศาลไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวตามหมายจับพรก.ฉุกเฉินแล้ว การควบคุมตัวผู้เสียหายทั้งหกที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามอำเภอใจ โดยไม่เคารพหลักการถ่วงดุลการใช้อำนาจตามกฎหมายของฝ่ายตุลาการ การที่เจ้าหน้าที่นำตัวผู้เสียหายทั้งหก ไปควบคุมตัวที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร ทั้งที่ศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลาควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษแล้ว เป็นการไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของศาลในการใช้กฎหมายเป็นแนวทางที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชน ทั้งยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 98/2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในข้อ 3 (3) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ต้องใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

การควบคุมตัวผู้เสียหายทั้งหก ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม นอกจากไม่เป็นการอำนวยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงแล้ว จะเป็นสร้างเงื่อนไขเกิดความเกลียดชังต่อการปฏิบัติการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และจะส่งผลกระทบต่อการสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป เพราะการอำนวยการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐมากขึ้น และจะส่งผลดีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วย จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการชี้แจงการควบคุมตัวผู้เสียหายทั้งหก และรีบดำเนินการปล่อยผู้เสียหายทั้งหก และอำนวยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการทางกฎหมายรวมทั้งหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

 

This entry was posted in บทความ. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>