แถลงการณ์ กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี

แถลงการณ์ กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี

ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี  ให้ดำเนินคดี นายสมชาย หอมลออ (ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม)นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม) และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ (ประธานกลุ่มด้วยใจ) ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยเอกสารและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 กรณีที่ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ และองค์กรเครือข่ายมนุษยชนปาตานี ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2557 – 2558  และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึกสถาบันทดสอบภาษาอาหรับ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย จากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสามจังหวัดและสี่อำเภอชายแดนภาคใต้ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูกควบคุมตัวและได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว มีความเห็นต่อกรณีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวของรัฐ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ว่ามีความไม่เหมาะสม และไม่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เนื่องจากตลอดระยะเวลาของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่าย ได้มีบทบาทในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้อมทรมานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการฟ้องร้องดำเนินคดีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ จนศาลได้มีคำพิพากษาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น คดีอีหม่ามยะผา กาเซ็ง คดีอัสอารี สะมาแอ คดีอดิล สาแม ฯลฯ  จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริง

 

ในกรณีดังกล่าวมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเหยื่อที่ถูกซ้อมทรมาน ในช่วงที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษมาโดยตลอด ตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายในปี พ.ศ.๒๕๔๗ และจากการร้องเรียนดังกล่าว เคยดำเนินการร้องขอความเป็นธรรมต่อหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอิสระ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ปล่อยตัว นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาผ่านสื่อสาธารณะ ตลอดจนให้คำแนะนำต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัด ได้ใช้ความพยายามให้เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อได้รับความเป็นธรรม แต่เหยื่อไม่สามารถดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ ภายใต้กลไกในกระบวนการยุติธรรมปกติได้ แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเคยมีนโยบายให้เหยื่อที่ถูกซ้อมทรมาน แจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ แต่ปรากฏว่า มีบางกรณีตำรวจไม่รับแจ้งความ โดยอ้างว่าไม่มีหลักฐาน หรือแนะนำให้ลงลายมือชื่อว่าไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ หรือบางกรณีรับแจ้งความแต่ไม่มีการสอบสวนใดๆ จนบางรายมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเนื่องจากมีการคุกคามภายหลังได้แจ้งความแล้ว สุดท้ายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีการยกเลิกนโยบายดังกล่าว ซึ่งทำให้เหยื่อที่ถูกซ้อมทรมานไม่มีที่พึ่ง หรือมีความรู้สึกว่าไม่สามารถได้รับการปกป้องจากกลไกของรัฐ จึงนำไปสู่การเสนอรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลไกระหว่างประเทศ

 

ภายใต้ความขัดแย้งที่มีความรุนแรงโดยใช้อาวุธ สังคมมักจะมองว่าการซ้อมทรมาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ในความเป็นจริงการซ้อมทรมาน เป็นการใช้ความรุนแรงอันร้ายแรงของรัฐ และผู้กระทำผิดถือว่าเป็นอาชญากร เพราะการปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้ ไม่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหา แต่ในทางกลับกัน ได้ทำลายความชอบธรรมในการใช้อำนาจของรัฐ พร้อมกับริดรอนศักดิ์ศรีของการปกครองภายใต้กฎหมาย และนำไปสู่วงจรแห่งความรุนแรง โดยสร้างความรู้สึกคับแค้นใจของเหยื่อและสังคมในพื้นที่ และในขณะเดียวกันเป็นการสร้างวัฒนธรรมปล่อยคนผิดลอยนวล อันเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของความขัดแย้ง ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากการแถลงข่าวของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ทางสื่อมวลชน (ข่าวโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙) ว่า การดำเนินคดีดังกล่าวกระทำเพื่อศักดิ์ศรีของรัฐ แต่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เห็นว่า การดำเนินคดีดังกล่าวไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหา  เพราะนักปกป้องสิทธิเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนปัญหาการละเมิดสิทธิในสังคม และรัฐควรรักษาความลับของข้อมูล เพื่อปกป้องความปลอดภัยของเหยื่อตามหลักสากล ในฐานะที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นองค์กรช่วยเหลือทางกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ (rule of law) เรามีความเชื่อมั่นว่า ศักดิ์ศรีของรัฐจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการยอมรับความจริงอย่างบริสุทธิ์ใจ พร้อมทำหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน

 

ดังนั้น มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ขอแนะนำให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.     ถอนแจ้งความดำเนินคดีต่อนายสมชาย หอมลออ (ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม) นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม) และนางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ (ประธานกลุ่มด้วยใจ)

๒.     ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีคณะกรรมการที่เป็นกลาง ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ โดยมีองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเป็นสมาชิกร่วมคณะกรรมการ

๓.     สร้างกลไกในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเหยื่อที่ถูกซ้อมทรมาน

 

 

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

20 มิถุนายน 2559

This entry was posted in บทความ. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>