มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน”

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพิทักษ์สิทธิเพื่อปวงชน
Karya Latihan Membela Hak Demi Rakyat
สร้างองค์ความรู้เชิงวิพากษ์ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเชิงโครงสร้าง
Membina Kesedaran Kritis Dalam Memberi Bantuan Hukum Straktural
รายละเอียดโครงการ
 เริ่มรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 ระยะเวลาในการจัดอบรมวันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2559
 สถานที่จัดอบรม บินตังรีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 มีบริการ อาหาร อาหารว่าง และที่พักตลอดระยะเวลาการอบรม
 หลังจบหลักสูตรการอบรมมีประกาศนียบัตร
รายละเอียดการสมัคร
1. เปิดรับสมัครวันที่ 10-31 ตุลาคม 2559
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
3. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2559
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พฤศจิกายน 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หรือ
2. จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) หรือคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ หรือ
3. บุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์ทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
5. เพศ ชาย หรือ หญิง

ช่องทางการสมัคร
1. สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด
• สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 08-4856-0005
• สำนักงานประจำจังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1959-2046
• สำนักงานประจำจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-1328-7488
• สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-4853-3370
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่
• www.macmuslim.com
• Face Book : มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม Muslim attorney centre
• และส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : kalamrakyat@gmail.com
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่จบ (กรณีที่จบปริญญาตรี)จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายสีหน้าตรงสวมชุดครุยวิทยฐานะหรือชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
** เอกสาร ตามข้อ 1 – 4 ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายรับสมัคร :
• นางสาวสุภาวดี สายวารี : 08-4195-0372(เจ้าหน้าที่โครงการฝ่ายรับสมัคร)
• สำนักงานประจำจังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 08-4856-0005
• สำนักงานประจำจังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-1959-2046
• สำนักงานประจำจังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 08-1328-7488
• สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08-4853-3370

This entry was posted in ข้อมูลดิบ. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>