ญาติผู้ต้องหาคดีระเบิดห้างฯตรังร้องขอความเป็นธรรมทางคดี ทางอัยการศาลทหารยันคดีสั่งฟ้องแล้ว


https://youtu.be/X7etCiGLcag

สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ห้างลีมาร์ทซุปเปอร์ค้าส่ง บริเวณตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๔.๔๒ นาฬิกา ต่อเนื่องกันจนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ประมาณ ๐๓.๓๐ นาฬิกา

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ทราบหน่วยงานได้ทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านภรรยานายอับดุลกอเดร์  สาแล๊ะ ระหว่างทำการตรวจค้นได้ยึดทรัพย์สินของนายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะและคนภายในบ้านไปจำนวนหลายรายการ จากนั้นจึงได้นำตัวนายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะ ไปกักตัวโดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นระยะเวลาจำนวน ๗ วัน

จากนั้นเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาวอาแอเสาะ ดอนิ ภรรยาผู้ต้องหา ได้ร้องเรียนยังมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม สำนักงานประจำจังหวัดยะลา ให้ดำเนินการช่วยเหลือทางคดีแก่นายอับดุลกอเดร์  สาแล๊ะ

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ นายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๓ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ และถูกจับตามหมายจับดังกล่าว โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์ที่เป็นโรงเรือนอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า และร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นโรงเรือนอันเป็นที่เก็บหรือที่ทำสินค้า”และฝ่าฝืนคำสั่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เหตุเกิดที่บริเวณตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๔.๔๒ นาฬิกา ต่อเนื่องกันจนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ประมาณ ๐๓.๓๐ นาฬิกา

ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะ ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดว่าในช่วงเช้าวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ต่อเนื่องจนวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือในวันเวลาเกิดเหตุดังกล่าว นายอับดุลกอเดร์ สาแล๊ะ กำลังทำธุรกรรมทางการเงินที่ตู้กดเงินหรือ ATM อยู่ที่ธนาคารกรุงไทย สาขายะรัง จังหวัดปัตตานี และจากนั้นก็ได้ไปทำงานตามปกติที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

นายอับดุลกอเดร์  สาแล๊ะ ถูกคุมขังที่เรือนจำอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะคดีอยู่ระหว่างการฝากขังครั้งที่ ๕ ทางภรรยาผู้ต้องหาได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐต่างๆ เพื่อขอความเป็นธรรมทางคดีและขอให้มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม โดยวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้มีหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำเนาเรียน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ , เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง , กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหนังสือขอความเป็นธรรมทางคดี เรียนถึงผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหนังสือขอความเป็นธรรมทางคดี เรียนถึงพนักงานอัยการศาลทหารมณฑลทหารบกที่ ๔๓

ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหนังสือตอบกลับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รับทราบและส่งเรื่องให้ตำรวจภูธรภาค ๙ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณา โดยขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบโดยตรงด้วยแล้ว

ต่อมาวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีหนังสือตอบกลับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือแล้ว

ต่อมาวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีหนังสือตอบกลับจากที่ทำการอัยการศาลทหารบกที่ ๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๓ ได้ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ตามสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆไว้ครบองค์ประกอบความผิดแล้ว และพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย พยานหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๓ สอบสวนเพิ่มเติมนั้น เป็นพยานหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งฝ่ายผู้ร้องสามารถหยิบยกขึ้นว่ากล่าวหรือพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาในชั้นพิจารณาของศาลทหารได้ ประกอบกับเป็นข้อต่อสู้ที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ฝ่ายผู้ร้องหยิบยกขึ้นกล่าวอ้าง ฝ่ายผู้ร้องจึงต้องมีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ปรากฏสมดั่งที่ฝ่ายผู้ร้องกล่าวอ้าง

ต่อมาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีหนังสือตอบกลับจากตำรวจภูธรภาค ๙ ถนนแหล่งพระราม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

            ปัจจุบันอัยการศาลทหารมีความเห็นสั่งฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายอาดิลัน  อาลีอิสฮาะ ประธานสำนักงานประจำจังหวัดยะลา

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  08-1598-7688

This entry was posted in ข้อมูลดิบ. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>